Cristina GARCÍA-ORCOYEN TORMO : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spania)

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 06-10-1999 / 04-10-2000 : Delegația pentru relațiile cu Europa de Sud-Est
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Comisia temporară privind creșterea siguranței maritime

Membru supleant 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea șanselor
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Ungaria
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Comisia temporară privind febra aftoasă
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0033/2001 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and audit scheme (EMAS) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0165/2000 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

MOTION FOR A RESOLUTION ON CLIMATE CHANGE EN  
- B5-0287/2001  

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128