Catherine GUY-QUINT : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Franța)

Președintă 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 22-09-2004 / 31-12-2006 : Conferința președinților de delegație
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru bugete
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Comisie temporară pentru schimbările climatice

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură  
- BUDG_AD(2009)418140 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european  
- BUDG_AD(2007)394106 -  
-
BUDG 
OPINION Draft Opinion Guy-Quint - Budget 2006 EN  
- ECON_AD(2005)362585 -  
-
ECON 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind marcajul de origine al produselor de tăiat europene  
- P6_DCL(2007)0072 - Caducă  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Data deschiderii : 03-09-2007
Data limită : 03-12-2007
Numărul de semnatari : 169 - 04-12-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.