Per-Arne ARVIDSSON : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Suedia)

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Republica Cehă
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Republica Cehă
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare

Membru supleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : comisia pentru cultură, tineret, educație și sport
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru cultură, tineret, educație, mass-media și sport
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128