Martí GRAU i SEGÚ : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spania)

Membru 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Canada
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.