Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spania)

Membru 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru supleant 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 - toate secțiunile  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 
AVIZ privind bugetul general pe 2013 – toate secțiunile  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului european de vecinătate  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar