Emmanouil ANGELAKAS : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grecia)

Membru 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la un dialog activ cu cetățenii cu privire la Europa  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind declararea anului 2011 ca An european al voluntariatului  
- P6_DCL(2008)0030 - Adoptată  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Data deschiderii : 09-04-2008
Data limită : 15-07-2008
Data adoptării : 02-09-2008
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2008)0389
Numărul de semnatari : 454 - 10-07-2008

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.