Rovana PLUMB : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Activităţi recente 

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (B9-0238/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact