Johan DANIELSSON : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană 

Activităţi recente 

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact