Adina-Ioana VĂLEAN : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Național Liberal (România)

Președintă 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită