Vincenzo AITA : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naţionale 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italia)

Membru 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Membru supleant 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.