Donata GOTTARDI : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 08-05-2006 / 30-05-2006 : Uniti nell'Ulivo (Italia)
 • 31-05-2006 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Italia)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italia)

Membru 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 15-06-2006 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia)

Membru supleant 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 13-06-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală  
- FEMM_AD(2009)415155 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la Propunerea de regulament a Consiliului privind statutul societății private europene  
- ECON_AD(2008)414201 -  
-
ECON 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind drepturile persoanelor cu handicap în eventualitatea unei catastrofe  
- P6_DCL(2009)0010 - Caducă  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Data deschiderii : 02-02-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 168 - 08-05-2009

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.