Corina CREȚU : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- CONT_AD(2019)639783 -  
-
CONT 
Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Contact