Alexandru ATHANASIU : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Observator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (România)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (România)

Membru 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Membru supleant 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Comisia pentru cultură și educație
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegația pentru relațiile cu Elveția, Islanda și Norvegia și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Observator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind conservarea domeniului public al parcului istoric „Bordei” din Bucureşti, pus în pericol de un proiect de promovare imobiliară  
- P6_DCL(2007)0074 - Caducă  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Data deschiderii : 03-09-2007
Data limită : 03-12-2007
Numărul de semnatari : 39 - 04-12-2007
Declaraţie scrisă privind măsurile de combatere a violenţei în instituţiile de învăţământ, în rândul copiilor şi tineretului  
- P6_DCL(2007)0046 - Caducă  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Data deschiderii : 09-05-2007
Data limită : 14-09-2007
Numărul de semnatari : 60 - 14-09-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.