Roberta Alma ANASTASE : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Observator
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră

Partide naţionale 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (România)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (România)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (România)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (România)

Vicepreședintă 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Membru 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Comisia pentru afaceri externe
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Membru supleant 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Comisia pentru cultură și educație

Observator 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Comisia pentru afaceri externe

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind difuzarea producţiilor de televiziune cu conţinut violent în cadrul orarelor de audienţă accesibile copiilor  
- P6_DCL(2008)0009 - Caducă  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Data deschiderii : 30-01-2008
Data limită : 08-05-2008
Numărul de semnatari : 111 - 08-05-2008
Declaraţie scrisă privind pedeapsa cu moartea în Belarus  
- P6_DCL(2007)0067 - Caducă  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Data deschiderii : 09-07-2007
Data limită : 15-11-2007
Numărul de semnatari : 136 - 15-11-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.