Jean-Pierre AUDY : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Franța)

Vicepreședinte 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Comisia pentru control bugetar
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la baza industrială și tehnologică de apărare europeană  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la Raportul anual pentru 2011 al Băncii Europene de Investiții  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
AVIZ referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2009  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar