Pedro GUERREIRO : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naţionale 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Partido Comunista Português (Portugalia)

Vicepreședinte 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit

Membru 

 • 08-03-2005 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 08-03-2005 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant 

 • 18-01-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 18-01-2005 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru transport și turism

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind Strategia pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective  
- PECH_AD(2008)400669 -  
-
PECH 
AVIZ privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană  
- PECH_AD(2008)400644 -  
-
PECH 
AVIZ referitor la Al patrulea raport privind coeziunea economică şi socială  
- PECH_AD(2007)393949 -  
-
PECH 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind fixarea preţului combustibililor  
- P6_DCL(2008)0054 - Caducă  
Ilda FIGUEIREDO , Pedro GUERREIRO  
Data deschiderii : 16-06-2008
Data limită : 23-10-2008
Numărul de semnatari : 24 - 23-10-2008

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.