Younous OMARJEE : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru al Biroului
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : L'union pour les Outremer (Franța)

Vicepreședinte 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru bugete

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16-03-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de-al 7-lea raport al Comisiei Europene  
- BUDG_AD(2018)616664 -  
-
BUDG 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)  
- REGI_AD(2019)629571 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul de liber schimb între UE și Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) FR  
 

Après le JEFTA signé fin 2018, ce nouvel accord de libre-échange avec Singapour pousse un peu plus l’Union européenne dans la concurrence mondialisée nocive pour nos emplois, et dans le commerce international nocif pour l’environnement. Ainsi d’ici cinq ans, les tarifs douaniers seront pratiquement tous supprimés entre l’Union et ce paradis fiscal qui figure parmi les plus influents du monde. Dès lors, les Européens n’auront plus qu’à subir le dumping social et environnemental d’un pays qui n’a pas ratifié les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale. De plus ce traité en cache d’autres: il a vocation à servir d’exemple pour promouvoir de nouveaux traités avec d’autres pays asiatiques (Vietnam, Chine, Malaisie, etc.) Rappelons que Singapour fut l’un des pays les plus actifs pour sortir la limitation des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime des accords de Paris lors de la COP21. Cet accord de libre-échange ne peut qu’être synonyme de paradis pour les multinationales et d’enfer pour les travailleurs européens et la planète. Il a une fois encore été négocié par la Commission en court-circuitant toute intervention démocratique du Parlement européen. Pour toutes ces raisons, j’ai voté contre.

Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) FR  
 

Cet accord propose l’établissement d’un tribunal d’arbitrage, laissant la possibilité aux investisseurs présents à Singapour d’attaquer les politiques publiques en Europe qui seraient contraires à leurs intérêts. J’ai voté contre.

Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) FR  
 

Ce rapport plaide pour toujours plus d’austérité, toujours plus de moyens dévolus à l’armée et à la guerre sous contrôle de l’OTAN, et plaide pour toujours moins démocratie et toujours moins de souveraineté des peuples européens sur les affaires européennes. J’ai voté contre ce rapport.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea ca rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) să vină în sprijinul accesibilității regionale  
- P8_DCL(2016)0129 - Caducă  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 106 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere  
- P8_DCL(2015)0061 - Închisă cu majoritate  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016
Declaraţie scrisă referitoare la e-sănătate  
- P8_DCL(2015)0012 - Caducă  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Data deschiderii : 25-03-2015
Data limită : 25-06-2015
Numărul de semnatari : 68 - 07-07-2015

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact