Louis ALIOT : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Deputați neafiliați
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Franța)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru control bugetar
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Comisia pentru dezvoltare

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la combaterea corupției și acțiunile întreprinse în urma rezoluției CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la sectorul fructelor și legumelor de la reforma din 2007 și până în prezent  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
AVIZ referitor la viitorul sectorului produselor lactate din UE - bilanțul punerii în aplicare a Pachetului privind laptele  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la statutul de specie protejată al Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 15 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la importanța unei formării tehnice specializate pentru tinerii care doresc să lucreze în sectorul primar  
- P8_DCL(2016)0121 - Caducă  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 25 - 22-02-2017
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea contrafacerii în sectorul vinurilor și al băuturilor spirtoase  
- P8_DCL(2016)0120 - Caducă  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 23 - 22-02-2017

Declarații 

Declaraţie de interes financiar