Vittorio AGNOLETTO : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcomisia pentru drepturile omului

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru comerț internațional
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru comerț internațional
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru comerț internațional
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind evaluarea sancțiunilor comunitare prevăzute în cadrul acțiunilor și politicilor UE în domeniul drepturilor omului  
- INTA_AD(2008)405985 -  
-
INTA 
AVIZ privind Uniunea Europeană şi ajutorul umanitar  
- AFET_AD(2007)390724 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind Ziua europeană de comemorare a victimelor mafiei și reutilizarea, în scopuri sociale, a bunurilor și a fondurilor obținute de la organizațiile criminale internaționale  
- P6_DCL(2008)0108 - Caducă  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 220 - 02-04-2009
Declaraţie scrisă on extending basic health benefits to all residents in Europe, including those not meeting entry and residence requirements EN  
- P6_DCL(2006)0002 - Caducă  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Data deschiderii : 16-01-2006
Data limită : 16-04-2006
Numărul de semnatari : 89 - 16-04-2006
Declaraţie scrisă on the tsunami and the introduction of an international tax EN  
- P6_DCL(2005)0002 - Caducă  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Data deschiderii : 26-01-2005
Data limită : 26-04-2005
Numărul de semnatari : 30 - 14-04-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.