Stavros ARNAOUTAKIS : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-România
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru comerț internațional

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind noua politică europeană în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa  
- REGI_AD(2007)388409 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.