Adamos ADAMOU : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Cipru)

Președinte 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Conferința președinților de delegație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Comisie temporară pentru schimbările climatice

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind agricultura durabilă şi biogazul: necesitatea revizuirii legislaţiei europene  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind tuberculoza  
- P6_DCL(2009)0038 - Caducă  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Data deschiderii : 23-03-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 195 - 08-05-2009
Declaraţie scrisă referitoare la o propunere de etichetare transparentă în vederea unei informări corecte cu privire la originea, calitatea și trasabilitatea produselor alimentare  
- P6_DCL(2009)0008 - Caducă  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Data deschiderii : 02-02-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 301 - 08-05-2009
Declaraţie scrisă privind fibromialgia  
- P6_DCL(2008)0069 - Adoptată  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Data deschiderii : 01-09-2008
Data limită : 18-12-2008
Data adoptării : 13-01-2009
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2009)0014
Numărul de semnatari : 418 - 18-12-2008

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.