Alfredo ANTONIOZZI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italia)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Croația
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Comisia pentru transport și turism
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la libertatea minorităților și a popoarelor oprimate  
- P7_DCL(2014)0004 - Caducă  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 38 - 14-04-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar