Luis de GRANDES PASCUAL : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spania)

Președinte 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațile cu Mercosur
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 19-01-2017 / 30-01-2018 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri juridice

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotic
(2015/2103(INL))
Raportor pentru aviz: Georg Mayer
 
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

Como secretario general de la delegación española del Grupo PPE y en nombre de esta, estoy de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar, en relación con la aprobación por el Parlamento del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Kosovo sobre los principios generales de la participación de Kosovo en los programas de la Unión, que nos hemos abstenido en el voto final ya que el Acuerdo no afecta en modo alguno a la posición de los Estados Miembros que, como España, no han reconocido la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.
Por otra parte, hacemos constar que no compartimos el contenido de la «breve justificación» con que la ponente acompaña la Resolución. Dicho texto no ha sido sometido en ningún momento a enmiendas y posterior votación ni en la Comisión de Asuntos Exteriores ni en el Pleno.
Finalmente, lamentamos que en la Resolución la mención de Kosovo no vaya acompañada de su correspondiente asterisco y nota a pie de página.

Raportul pe 2016 privind Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho, y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar que hemos votado en contra de la Resolución sobre el informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo porque contiene una serie de afirmaciones respecto de ese territorio contrarias a las posiciones de aquellos Estados miembros que, como España, no reconocen a Kosovo como Estado independiente.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar