Bronisław GEREMEK : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2008 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 14-06-2005 : Unia Wolnosci (Polonia)
 • 15-06-2005 / 13-07-2008 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Polonia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 15-09-2004 / 13-07-2008 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 23-10-2006 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Comisia pentru afaceri constituționale

Membru supleant 

 • 24-09-2004 / 14-03-2007 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 15-03-2007 / 13-07-2008 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind utilizarea programelor de calculator cu sursă deschisă  
- P6_DCL(2008)0046 - Caducă  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Data deschiderii : 19-05-2008
Data limită : 25-09-2008
Numărul de semnatari : 154 - 25-09-2008
Declaraţie scrisă privind discriminarea persoanelor suferinde de scleroză în plăci în noile state membre care au aderat începând cu 2004  
- P6_DCL(2008)0011 - Caducă  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Data deschiderii : 30-01-2008
Data limită : 22-05-2008
Numărul de semnatari : 315 - 22-05-2008
Declaraţie scrisă privind unirea politicii externe, de securitate şi apărare  
- P6_DCL(2007)0010 - Caducă  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Data deschiderii : 31-01-2007
Data limită : 30-04-2007
Numărul de semnatari : 279 - 30-04-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.