Bogdan GOLIK : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Deputați neafiliați
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 16-12-2007 : Samoobrona RP (Polonia)
 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : - (Polonia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Comisia pentru transport și turism
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 21-09-2005 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the environmental threat posed by the construction of the North European gas pipeline EN  
- P6_DCL(2006)0029 - Caducă  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Data deschiderii : 26-04-2006
Data limită : 26-07-2006
Numărul de semnatari : 60 - 26-07-2006
Declaraţie scrisă condemning the challenge to the conclusions of the Postupim Agreement EN  
- P6_DCL(2005)0043 - Caducă  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Data deschiderii : 05-09-2005
Data limită : 05-12-2005
Numărul de semnatari : 24 - 05-12-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.