Lilli GRUBER : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Indipendente (Italia)
 • 19-02-2008 / 30-09-2008 : Partito Democratico (Italia)

Președintă 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 22-09-2004 / 30-09-2008 : Conferința președinților de delegație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Iran
 • 19-01-2006 / 13-07-2006 : Comisia temporară privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegația pentru relațiile cu Iran

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind sportul şi violenţa  
- P6_DCL(2007)0020 - Caducă  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Data deschiderii : 12-02-2007
Data limită : 14-05-2007
Numărul de semnatari : 92 - 14-05-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.