Gabriele ALBERTINI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)

Președinte 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Conferința președinților de comisie
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Comisia pentru transport și turism

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la viitorul sprijinului bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană - un Plan de acțiune al Uniunii Europene în domeniul CBRN  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind sprijinirea instituirii unei Zile Europene pentru Comemorarea celor Drepţi  
- P7_DCL(2012)0003 - Adoptată  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Data deschiderii : 16-01-2012
Data limită : 10-05-2012
Data adoptării : 10-05-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0205
Numărul de semnatari : 388 - 10-05-2012
Declaraţie scrisă privind terorismul și extremismul în Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Caducă  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Data deschiderii : 04-04-2011
Data limită : 07-07-2011
Numărul de semnatari : 68 - 07-07-2011
Declaraţie scrisă privind exterminarea pe tăcute a rinocerilor din Africa de Sud  
- P7_DCL(2010)0074 - Caducă  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Data deschiderii : 06-10-2010
Data limită : 20-01-2011
Numărul de semnatari : 92 - 20-01-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar