Eugenijus GENTVILAS : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Vicepreședinte
 • 27-02-2007 / 15-06-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 10-05-2006 : Liberalų ir centro sąjunga (Lituania)
 • 11-05-2006 / 15-06-2009 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Lituania)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-03-2007 / 15-06-2009 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Membru supleant 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-România
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 15-03-2007 / 15-06-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind pericolele care pot rezulta din sancţiunile economice aplicate de UE Belarusului  
- P6_DCL(2007)0005 - Caducă  
Eugenijus GENTVILAS , Arūnas DEGUTIS , Gintaras DIDŽIOKAS , Eugenijus MALDEIKIS  
Data deschiderii : 15-01-2007
Data limită : 15-04-2007
Numărul de semnatari : 20 - 15-04-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.