Elly de GROEN-KOUWENHOVEN : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 08-05-2007 : Europa Transparant (Țările de Jos)
 • 09-05-2007 / 13-07-2009 : Independent (Țările de Jos)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru petiții
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru petiții
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est

Membru supleant 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind discriminarea și instituționalizarea copiilor cu handicap în Uniunea Europeană  
- P6_DCL(2008)0024 - Caducă  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Data deschiderii : 09-04-2008
Data limită : 15-07-2008
Numărul de semnatari : 213 - 10-07-2008
Declaraţie scrisă on protection of people in Bulgaria against neo-totalitarianism EN  
- P6_DCL(2006)0019 - Caducă  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Data deschiderii : 03-04-2006
Data limită : 06-07-2006
Numărul de semnatari : 115 - 06-07-2006

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.