Alexander Nuno PICKART ALVARO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Germania)

Vicepreședinte 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlamentul European

Vicepreședinte 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete

Membru 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Iran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Biroul Parlamentului European

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în școli  
- P7_DCL(2012)0028 - Închisă cu majoritate  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Data deschiderii : 10-09-2012
Data limită : 17-01-2013
Data adoptării : 17-01-2013
Lista semnatarilor : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Numărul de semnatari : 385 - 17-01-2013
Declaraţie scrisă în memoria și pentru recunoașterea lui Václav Havel, fost președinte al Cehoslovaciei și al Republicii Cehe și apărător al drepturilor omului  
- P7_DCL(2012)0018 - Caducă  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Data deschiderii : 17-04-2012
Data limită : 17-07-2012
Numărul de semnatari : 141 - 05-07-2012
Declaraţie scrisă privind terorismul și extremismul în Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Caducă  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Data deschiderii : 04-04-2011
Data limită : 07-07-2011
Numărul de semnatari : 68 - 07-07-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar