Claire GIBAULT : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Franța)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Franța)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Franța)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Membru supleant 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la un dialog activ despre Europa cu cetăţenii  
- FEMM_AD(2009)415021 -  
-
FEMM 
AVIZ privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona  
- FEMM_AD(2008)404701 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (în temeiul articolului 128 din Tratatul CE)  
- FEMM_AD(2008)402557 -  
-
FEMM 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind necesitatea unei acțiuni concertate la nivelul UE în vederea combaterii traficului de bunuri culturale și a restituirii acestora către statele membre din care au fost scoase în mod ilegal  
- P6_DCL(2008)0107 - Caducă  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 134 - 02-04-2009
Declaraţie scrisă privind dificultăţile artiştilor şi operatorilor culturali non-europeni în a intra pe teritoriul european  
- P6_DCL(2007)0048 - Caducă  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Data deschiderii : 09-05-2007
Data limită : 14-09-2007
Numărul de semnatari : 69 - 14-09-2007
Declaraţie scrisă on international adoption in Romania EN  
- P6_DCL(2006)0023 - Adoptată  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Data deschiderii : 03-04-2006
Data limită : 06-07-2006
Data adoptării : 05-09-2006
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2006)0336
Numărul de semnatari : 408 - 06-07-2006

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.