Jean-Paul GAUZÈS : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Franța)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro  
- ECON_AD(2011)456896 -  
-
ECON 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control  
- ECON_AD(2013)524669 -  
-
ECON 
AVIZ referitor la problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri a Uniunii Europene  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
AVIZ privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013- toate secțiunile  
- ECON_AD(2012)489648 -  
-
ECON 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la cotele de impozitare a societăților din UE  
- P7_DCL(2010)0101 - Caducă  
Burkhard BALZ , Udo BULLMANN , Jean-Paul GAUZÈS , Sven GIEGOLD , Sylvie GOULARD  
Data deschiderii : 13-12-2010
Data limită : 24-03-2011
Numărul de semnatari : 70 - 24-03-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar