Kinga GÁL : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Subcomisia pentru securitate și apărare 

Membră 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri constituționale 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Explicații scrise ale votului 
Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Explicații scrise ale votului 
Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact