Hélène GOUDIN : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 12-06-2007 : Grupul Independență și Democrație - Membră
 • 13-06-2007 / 29-01-2008 : Grupul Independență și Democrație - Membră a Biroului
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Grupul Independență și Democrație - Membră
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Grupul Independență și Democrație - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Junilistan (Suedia)

Vicepreședintă 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare
 • 14-09-2004 / 30-11-2004 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit
 • 08-10-2008 / 13-07-2009 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană
 • 08-10-2007 / 05-12-2007 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind libertatea de informare și protecția denunțătorilor  
- P6_DCL(2009)0045 - Caducă  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Data deschiderii : 21-04-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 21 - 08-05-2009
Declaraţie scrisă privind interzicerea compusului chimic bisfenol A în compoziția biberoanelor  
- P6_DCL(2008)0106 - Caducă  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 92 - 02-04-2009
Declaraţie scrisă privind coordonarea sistemului de garanţie şi returnare a cutiilor de metal în UE  
- P6_DCL(2008)0091 - Caducă  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Data deschiderii : 20-10-2008
Data limită : 05-02-2009
Numărul de semnatari : 123 - 09-02-2009

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.