Kader ARIF : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Franța)

Vicepreședinte 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru comerț internațional
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Comisia pentru afaceri externe

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea III, Comisia  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secțiunile  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind recunoașterea profesiilor din serviciile de urgență ca profesii periculoase și instituirea unui statut la nivel european  
- P7_DCL(2010)0015 - Caducă  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Data deschiderii : 24-03-2010
Data limită : 08-07-2010
Numărul de semnatari : 160 - 08-07-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar