Louis GRECH : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Partit Laburista (Malta)

Vicepreședinte 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 24-01-2012 / 12-03-2013 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru 

 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Comisia pentru bugete

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la sistemele de garantare a asigurărilor  
- IMCO_AD(2011)460679 -  
-
IMCO 
AVIZ Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie  
- IMCO_AD(2010)441007 -  
-
IMCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul în Europa  
- IMCO_AD(2011)454711 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea III – Comisia și agențiile executive  
- IMCO_AD(2010)430855 -  
-
IMCO 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar