Liam AYLWARD : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irlanda)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru cultură și educație
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru cultură și educație

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
AVIZ referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind identificarea electronică a ovinelor (IDE)  
- P7_DCL(2011)0051 - Caducă  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Data deschiderii : 30-11-2011
Data limită : 15-03-2012
Numărul de semnatari : 160 - 15-03-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar