Milan GAĽA : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Slovacia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Comisia pentru dezvoltare
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen

Membru supleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 08-10-2007 : Comisia pentru dezvoltare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă  
- CULT_AD(2007)386487 -  
-
CULT 
OPINION Commission staff working document - Towards a european qualifications framework for lifelong learning EN  
- CULT_AD(2006)371943 -  
-
CULT 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the possible postponement of the incorporation of the new Member States into the Schengen area EN  
- P6_DCL(2006)0072 - Caducă  
Milan GAĽA , Barbara KUDRYCKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Peter ŠŤASTNÝ  
Data deschiderii : 11-10-2006
Data limită : 18-01-2007
Numărul de semnatari : 74 - 19-01-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.