Maciej Marian GIERTYCH : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Grupul Independență și Democrație - Președinte al Biroului
 • 15-12-2005 / 13-07-2009 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liga Polskich Rodzin (Polonia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-09-2004 / 14-12-2005 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 18-11-2004 / 14-12-2005 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcomisia pentru drepturile omului

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the call for the Council and Commission to stop the construction of the north European gas pipeline due to the risk of an environmental disaster EN  
- P6_DCL(2006)0055 - Caducă  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data deschiderii : 11-07-2006
Data limită : 11-11-2006
Numărul de semnatari : 23 - 11-11-2006
Declaraţie scrisă on the protection and preservation of the Catholic Cathedral of Bucharest EN  
- P6_DCL(2006)0052 - Caducă  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data deschiderii : 03-07-2006
Data limită : 03-11-2006
Numărul de semnatari : 30 - 03-11-2006
Declaraţie scrisă on the call for all countries to open their archives pertaining to World War II EN  
- P6_DCL(2006)0013 - Caducă  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data deschiderii : 06-03-2006
Data limită : 06-06-2006
Numărul de semnatari : 32 - 06-06-2006

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.