John ATTARD-MONTALTO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Vicepreședinte 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Membru 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Irak
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea unei Zile europene de recunoaștere a victimelor colonizării europene și ale sclaviei din perioada colonială  
- P7_DCL(2013)0002 - Caducă  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data deschiderii : 15-04-2013
Data limită : 15-07-2013
Numărul de semnatari : 116 - 15-07-2013
Declaraţie scrisă privind introducerea programului „șahul în instituțiile de învățământ” în sistemele educaționale din Uniunea Europeană  
- P7_DCL(2011)0050 - Adoptată  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Data deschiderii : 30-11-2011
Data limită : 15-03-2012
Data adoptării : 15-03-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0097
Numărul de semnatari : 415 - 15-03-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar