József SZÁJER : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri juridice 

Membru supleant 

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact