Zita GURMAI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Ungaria)

Vicepreședintă 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri constituționale

Membru 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 15-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 06-07-2010 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul privind cetăţenia UE în 2010 - Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetăţenilor UE  
- AFCO_AD(2011)472270 -  
-
AFCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2012 al Parlamentului European și al Consiliului  
- AFCO_AD(2013)519819 -  
-
AFCO 
AVIZ referitor la eforturile comunității internaționale în domeniul dezvoltării și al „construcției statale” a Sudanului de Sud  
- FEMM_AD(2013)516607 -  
-
FEMM 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind sclavia contemporană  
- P7_DCL(2009)0066 - Caducă  
Elizabeth LYNNE , Edit BAUER , Zita GURMAI , Emilie TURUNEN  
Data deschiderii : 23-11-2009
Data limită : 11-03-2010
Numărul de semnatari : 138 - 15-03-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar