Genowefa GRABOWSKA : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Polonia)

Chestor 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Parlamentul European
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Biroul Parlamentului European

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Chestori
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri constituționale

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 29-08-2004 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan și UE-Uzbekistan și Delegația pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia
 • 29-09-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcomisia pentru drepturile omului

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind standardele europene referitoare la încălțămintea pentru copii  
- P6_DCL(2009)0032 - Caducă  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Data deschiderii : 09-03-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 55 - 08-05-2009
Declaraţie scrisă privind reducerea costului de obţinere a vizei pentru cetăţenii din Belarus  
- P6_DCL(2008)0012 - Caducă  
Genowefa GRABOWSKA , Justas Vincas PALECKIS , Hannes SWOBODA  
Data deschiderii : 30-01-2008
Data limită : 08-05-2008
Numărul de semnatari : 161 - 08-05-2008
Declaraţie scrisă on child helplines in Europe EN  
- P6_DCL(2005)0050 - Adoptată  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Data deschiderii : 26-09-2005
Data limită : 26-12-2005
Data adoptării : 17-01-2006
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2006)0009
Numărul de semnatari : 394 - 26-12-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.