Georges GAROT : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Franța)

Membru 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Comisia temporară privind febra aftoasă
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2759/75 on the common organisation of the market in pigmeat - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0305/2000 -  
-
AGRI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P5_DCL(2004)0011 - Caducă  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Hélène GILLIG , Joseph DAUL , Giorgio LISI , Georges GAROT  
Data deschiderii : 20-02-2004
Data limită : 06-05-2004
Numărul de semnatari : 194 - 06-05-2004