Pat the Cope GALLAGHER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irlanda)

Președinte 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2009  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Islanda privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ Măsurile luate în consecința delegării de competențe legislative și în consecința controlului, de către statele membre, al exercitării competențelor de executare de către Comisie  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la Raportul anual pentru 2008 al Băncii Europene de Investiții (BEI)  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar