Per GAHRTON : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : null (Suedia)

Președinte 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Vicepreședinte 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Conferința președinților de delegație
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare

Membru supleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the next IGC and the need to respect democracy in the European Union EN  
- P5_DCL(2003)0012 - Caducă  
José RIBEIRO E CASTRO , Ole KRARUP , Per GAHRTON , Martin CALLANAN , Patricia McKENNA  
Data deschiderii : 16-06-2003
Data limită : 16-09-2003
Numărul de semnatari : 19 - 16-09-2003
Declaraţie scrisă on the threatened wolf population of Sweden and Norway EN  
- P5_DCL(2001)0005 - Caducă  
Per GAHRTON  
Data deschiderii : 04-04-2001
Data limită : 04-07-2001
Numărul de semnatari : 43 - 04-07-2001