Jan ANDERSSON : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suedia)

Președinte 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Vicepreședinte 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Conferința președinților de comisie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Conferința președinților de comisie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
AVIZ privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.