Pedro APARICIO SÁNCHEZ : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spania)

Membru 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : comisia pentru cultură, tineret, educație și sport
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru cultură, tineret, educație, mass-media și sport
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegația pentru relațiile cu America Centrală și Mexic
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru politică regională, transporturi și turism
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru politică regională, transporturi și turism

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the report from the Commission on the implementation of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Report on a proposal for a European Parliament and Council Regulation (EC) on the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128