Gerardo GALEOTE : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Spania)

Președinte 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Conferința președinților de comisie

Vicepreședinte 

 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013

Membru 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Conferința președinților de comisie
 • 15-09-2004 / 17-01-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 01-02-2007 / 27-03-2007 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 16-09-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 14-02-2008 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 10-05-2007 / 11-12-2007 : Comisie temporară pentru schimbările climatice
 • 15-02-2008 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona  
- REGI_AD(2008)404556 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la Cartea albă privind sportul  
- REGI_AD(2008)398681 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene  
- REGI_AD(2008)400712 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind creșterea exponențială a pedofiliei pe internet  
- P6_DCL(2008)0017 - Caducă  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Data deschiderii : 10-03-2008
Data limită : 19-06-2008
Numărul de semnatari : 193 - 19-06-2008

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.