Isabel CARVALHAIS : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Activităţi recente 

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (B9-0174/2019) PT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact